Ja welkom op onze webpagina, met deze website willen we aan alle valkeniers, uit het Antwerpse stadsgebied tonen dat ze niet alleen deze edele sport uitoefenen. We willen een Vereniging oprichten die vooral bedoeld is voor Valkeniers uit het Antwerpse stadsgebied en deze kan helpen om een spreekgestoelte te hebben, en om elkaar te helpen met problemen zoals WAAR KAN IK MET MIJN VOGEL VLIEGEN , alsook een blok te vormen tegen de afkeuring van onze sport door Natuurpunt die alles inpalmt zelfs parken en begraafplaatsen zijn natuurgebied geworden, en wij Valkeniers zouden daar het evenwicht verstoren. Ook problemen met vogels kunnen aan bod komen, zoals ziekten, africhting enz, enz.......We kunnen elkaar ook helpen met bv het schoenen van vogels, het huisvesten met raad en daad bijstaan eigenlijk teveel om op te noemen.Ook willen we met demonstraties in b.v. scholen kinderen klein en groot laten kennismaken met de valkerij, en ook aan tonen dat het houden van een roofvogel niet hetzelfde is als het houden van een hond of kat, maar er vele meer bij komt kijken, dan uitlaten en eten en drinken geven. Harry Potter is zeer zeker niet het juiste voorbeeld voor het zomaar aanschaffen van een sneeuwuil voor de dochter of zoon van 10 jaar, als je weet dat er voor de film te maken 65 zijn gebruikt om de verschillende schots te kunnenen filmen.Het zijn ROOFVOGELS en ze blijven steeds gevaarlijk en kunnen verschrikkelijke wonden toebrengen, en het is niet de roofvogel die dan  fout is maar steeds de eigenaar van deze vogel die een fout maakt, de vogel maakt NOOIT DE FOUT.

WIJ HOPEN DAT WE VELE LEDEN ZULLEN KUNNEN AANTREKKEN, en dat we in de toekomst onze sport in Antwerpen algemeen bekend en vermaard zullen maken. En dat we een vereniging worden waar Natuurpunt, vogelbescherming en de politiek respect voor hebben, want wij zijn het die onze vogels door en door kennen en weten wat hun behoeften zijn, en zeker willen dat alle malafiede kwekers e.d. uit de Valkerij verdwijnen.

VERGEET OOK NIET DAT WE EEN CULTUREEL EUROPEES ERFGOED ZIJN DAT GEKOESTERD MOET WORDEN.

 

LID WORDEN

Lid van de Vrije Vereniging kan men worden door een email te sturen aan/ valkerijantwerp@outlook.be  dit is volledig gratis, en houd het gebruik van de website in, waar we in de toekomst een forum zullen proberen op te starten, of een vraag en antwoord pagina.
Natuurlijk kan men ook steunend lid worden, dan wordt men op de hoogte gehouden van alle activiteiten die wij en anderen organiseren.
Erelid wordt men als men echt met onze sport begaan is.
Steunend lid: 10€ per jaar
Erelid: 20€ per jaar
verdere info zie contact pagina
Deze gelden zullen integraal gebruikt worden om elk jaar een bijeenkomst te organiseren in het Antwerpse stadsgebied., waarbij we met onze vogels demonstraties kunnen geven. En elkaars ervaringen delen.