Europese Oehoe (BUBO-BUBO)

In Volle vlucht gewoonweg machtig
 
De Europese Oehoe is één van onze mooiste roofvogels, spijtig genoeg in België heel zeldzaam, buiten een doortrekkende vogel zelden waar te nemen.In de Ardennen zouden terug enkele exemplaren voorkomen????
Het is een top predator onder de roofvogels, en kan zelfs een kleine ree of een vos verschalken, zeker als de vos een bedreiging vormt voor zijn jongen. Gewoonlijk dient de vos dan als hoofdmaaltijd voor deze jongen.
Meestal jaagt de Oehoe in de schemering, zijn vlucht is volledig geruisloos, dus als de prooi hem opmerkt is het reeds te laat, en slaagt hij met zijn geweldige klauwen toe. Uit ervaring weet ik dat de kracht van deze klauwen fenominaal zijn, je kan ze vergelijken met twee bankschroeven met 5 duims nagels erop. Als hij iets vast heeft, is het terug loslaten  er niet meer bij. De kracht die hierbij vrijkomt zou vergelijkbaar zijn met de beet van een grote Rotweiler hond maal 5, dus per teen deze kracht. Ik weet als hij nijpt, wat hij deed in mijn hand wij met 2 mensen de handschoen niet meer uit kregen en dat daarna mijn vingers blauw zagen.
Eigenlijk geweldig om dat eens mee te maken, zodoende krijgt men een groot respect voor dit dier.
Hieronder enkele verdere beschrijvingen van deze prachtige vogel:
UITERLIJKE KENMERKEN

Deze uil is 60 tot 75 cm lang en heeft een spanwijdte van 160-188 cm. Er zijn verschillen, maar ook overlap, in lichaamsgrootte tussen de beide seksen. Mannetjes wegen 1,5 tot 2,8 kilogram, vrouwtjes zijn forser en zwaarder in de schouders en wegen 1,75 tot 4,2 kilogram.

De maximale leeftijd is 75 jaar. Vrouwtjes vallen, al rustend op een uitkijkpost, vrijwel direct op door hun ietwat afhangende verenkleed, dat 'te groot' lijkt. Mannetjes maken over het algemeen een 'atletische' indruk met vleugels die strak op het lijf gedragen worden. De oehoe is door zijn grootte, zijn massieve lichaam en dikke kop met geen andere uilensoort in Europa te verwarren. Kenmerkend aan het gezicht van de oehoe zijn de grote ogen en de vaak lange oorpluimen. De oogkleur varieert van felgeel tot vuur-oranje. De oorpluimen zijn overwegend zwart van kleur en worden gevormd door een groepje veren die door een aparte spier op het hoofd worden bewogen. De snavel is zwart en ligt verzonken in een witgevederde huidplooi; de keelplooi.

Het verenkleed is overwegend geel-bruin van kleur met zwarte accenten. De zwarte accenten treden op de rug en de bovenzijde van de vleugels het meest naar voren. Op de borst is het verenkleed kenmerkend okergeel gekleurd en met een witte vlek. De poten van de oehoe eindigen in fors geklauwde tenen. De klauwen zijn gemiddeld zo'n 2-4 cm lang en zijn in staat zeer uiteenlopende prooien te grijpen.

Als deze zitplaats een prooi zou zijn???????

 

ZINTUIGEN

De oren bevinden zich niet bij de zogenaamde oorpluimen maar aan de zijkant van de kop, en zijn asymmetrisch, niet op dezelfde hoogte. Oehoes zijn, in tegenstelling tot andere uilen, niet dagblind, en zien dus ook goed overdag. De ogen zijn heel lichtgevoelig en kunnen ‘s nachts uitstekend zien. De ogen kunnen niet bewegen in de oogkassen, maar de oehoe heeft 14 halswervels en kan daardoor de kop volledig naar achter draaien. Door de combinatie van een bijzonder goed gehoor en zicht kan de oehoe kleine prooien van veraf opsporen.

 

 

VOEDSEL

De oehoe is een echte opportunist als het om voedsel en broedgedrag gaat. Opvallend is zijn voedselvoorkeur voor de tragere vogels in Nederland. Veldmensen en mensen die nabij oehoe-nesten wonen, spreken van een dier 'dat alles wegvangt dat in de nabije omgeving te halen valt'. In Nederland gaat het daarbij om zwarte kraaien, eksters, roeken, kauwen, gaaien, houtduiven, rotsduiven, alle (tragere) roofvogels, alle uilensoorten, muizen en ratten, hazen en konijnen, egels, jonge fazanten, marterachtigen en volwassen vossen. Men kan stellen dat de enige vijand van de oehoe de mens is. Houtduiven, muizen, ratten, egels en kraaiachtigen vormen het voornaamste basisvoedsel van de oehoe in Nederland.

In de uitgestrekte, grote natuurgebieden van Europa leeft de oehoe onder andere van muizen, egels, vissen(!), hazen, patrijzen, duiven, eenden, hagedissen, hamsters, kikkers, (zee-)krabben, regenwormen en kevers.

JACHT TECHNIEKEN

De oehoe is als opportunistisch jager net zo verrassend voor zijn onderzoekers als voor zijn prooien. De oehoe overvalt kraaiachtigen, roofvogels en uilen op hun slaapplaatsen, na hen eerst enige tijd gade te hebben geslagen vanaf een gedekte uitkijkplaats. De oehoe kan urenlang muisstil op een uitkijkplaats blijven zitten 'roesten' tot er een grote prooi langs komt kruipen. In een duikvlucht vat de uil de prooi dan meestal in het nekvel om het op de plukplaats te ontdoen van veren en huid. Egels worden vakkundig ontdaan van hun gestekelde vacht; de oehoe 'pelt' egels met behulp van een nog onbekende techniek uit hun huid. Door de lange klauwnagels, deert de stekelige vacht van de egel de oehoe nauwelijks. De oehoe is zelfs in staat om jonge vossen te slaan en in zijn geheel al vliegend, mee te sleuren naar de plukplaats. In magere tijden kan de oehoe ook lange tijd van aas leven. Daarbij schijnt er een duidelijke voorkeur te bestaan voor hertachtigen, zoals edelhert en ree.

Typische dreighouding bij gevaar, men denkt dan wel tweemaal na voordat men ze benaderd.

VOORTPLANTINGS GEDRAG

Na een jaar zijn de vogels geslachtsrijp. Het is echter pas in het derde levensjaar dat de oehoe-jongen zich voldoende vaardigheden eigen hebben gemaakt om zich in de vrije natuur voort te planten. Oehoes zijn niet monogaam. Vermoedelijk onderhoudt het mannetje meerdere vrouwtjes in een territorium gedurende de voortplantingsperiode.

In oktober spreken onderzoekers van de najaarsbalts. De mannetjes zetten dan de territoria af door middel van luidkeelse roepen, waarbij de witte keelplooi opgezet wordt. Tevens worden dan de oorpluimen opgericht. Onduidelijk is nog of het 'onderhoud' van de territoria door de mannetjes na de najaarsbalts op enige andere wijze voortgezet wordt. De eigenlijke balts vindt in februari en maart plaats. Mannetjes zingen dan intensief en voeren eveneens demonstratievluchten uit, die als doel hebben de vrouwtjes te imponeren. De mannetjes wijzen de uiteindelijke broedlocatie aan, die vaak op rotsachtige richels gelegen is. Het mannetje voert ook vaak vers gevangen prooien aan vrouwtjes ter imponering. De paring vindt vaak plaats op prominente plaatsen in het landschap, zoals uitstekende rotsrichels, boomtoppen of hoge palen.

In het voorjaar worden twee tot vier eieren gelegd. Het vrouwtje broedt alleen en kleedt de nestkom nauwelijks aan met dons. Het mannetje speelt met name de eerste weken een belangrijke rol. Hij voorziet het vrouwtje van voedsel. Meestal vindt de voedseloverdracht in de broedtijd plaats buiten het nest. Het vrouwtje is dan meestal niet langer dan 10 minuten van het nest. Ze verlaat haar broedsel gemiddeld een keer per etmaal. Soms twee keer. De oehoes jagen meestal in de schemering, maar als ze jongen hebben ook wel overdag. Er worden bij of in het nest vaak voorraden aangelegd.

Na ongeveer 34 dagen komen de grijswitte jongen uit. Al direct na de geboorte zijn de jongen in staat om zich buiten de nestkom te ontlasten. Na 28 a 30 dagen verlaten de jongen het nest. Ze kunnen dan lopen, springen en klimmen met behulp van vleugelslagen. Na een week of tien zijn ze geelbruin en kunnen ze vliegen. In de herfst verlaten ze het ouderlijk nest.

VERSREIDING VAN DE OEHOE

Oehoes leven in bossen en op vlakten, en zijn erg plaatstrouw. De oehoe komt voor in Noorwegen, Finland en de gordel van wouden in het midden en noorden van vrijwel geheel Eurazië en verder in het Nabije Oosten. In Afrika komen verwanten voor zoals de Afrikaanse oehoe (B. africanus), woestijnoehoe (B. ascalaphus) en Verreaux' oehoe (B. lacteus).

De soort telt 16 ondersoorten:

 • B. b. hispanus: het Iberisch Schiereiland.
 • B. b. bubo: van Scandinavië en Frankrijk tot westelijk Rusland.
 • B. b. interpositus: van Turkije tot Bulgarije, Roemenië en zuidelijk Oekraïne.
 • B. b. nikolskii: van oostelijk Irak tot westelijk Pakistan.
 • B. b. ruthenus: centraal, oostelijk en zuidelijk Europees Rusland.
 • B. b. sibiricus: van het Oeralgebergte van oostelijk Europees Rusland en westelijk Siberië tot centraal en zuidwestelijk Siberië.
 • B. b. yenisseensis: van centraal Siberië tot noordelijk Mongolië.
 • B. b. jakutensis: noordelijk-centraal en noordoostelijk Siberië.
 • B. b. turcomanus: van Kazachstan tot westelijk Mongolië en noordwestelijk China.
 • B. b. omissus: van noordoostelijk Iran en Turkmenistan tot westelijk China.
 • B. b. hemachalanus: van de westelijke Himalaya tot westelijk Tibet.
 • B. b. tibetanus: Tibetaans Hoogland.
 • B. b. tarimensis: van het oostelijk Tarimbekken tot zuidelijk Mongolië.
 • B. b. kiautschensis: oostelijk China en Korea.
 • B. b. ussuriensis: van zuidoostelijk Siberië en oostelijk Mongolië tot noordoostelijk China en oostelijk Siberië.
 • B. b. borissowi: Sachalin en de Koerilen.

Voorkomen in België

De oehoe broedt in België in het wild in de Ardennen, vooral in verlaten open steengroeves. Incidenteel worden er ook in Vlaanderen oehoes waargenomen, al betreft het in dergelijke gevallen vaak ontsnapte, gekweekte exemplaren. In Vlaanderen is de oehoe uiterst zeldzaam. In 2005 werd het eerste broedgeval gemeld in Houthalen-Helchteren.

Voorkomen in Nederland

In Nederland heeft de oehoe definitief voet aan de grond gekregen zonder hulp van mensen. Vermoedelijk is er sprake van spontane migratie vanuit Duitsland. In 2009 werden er al zeven broedparen oehoes gemeld in Nederland. In de Achterhoek werden twee en in Limburg vijf broedparen gemeld. In de ENCI-groeve op de Sint-Pietersberg bij Maastricht broedt al meerdere jaren een oehoe-paar. In 2013 waren er minstens 16 territoria van oehoes in Nederland. Van zes daarvan kon niet worden vastgesteld dat ze werkelijk hadden gebroed.

STATUS

De oehoe heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor is de kans op de status kwetsbaar (voor uitsterven) uiterst gering. De grootte van de wereldpopulatie wordt geschat op 250.000 tot 2,5 miljoen individuen. In 2004 werd de populatie in Europa geschat op 19.000 tot 38.000 broedparen. Op wereldschaal gaat de oehoe in aantal achteruit. Echter, het tempo ligt onder de 30% in tien jaar (minder dan 3,5% per jaar). Om deze redenen staat de oehoe als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.

Bronnen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gedeeltelijk overgenomen van WIKIPEDIA begintekst De Backer Ronny andere bronnen zijn:

Bronnen, noten en/of referenties

 1.  Oehoe op de IUCN Red List of Threatened Species.
 2.  Handbook of the Birds of the World deel 5, 1999.

 3.  Kaart van Nederland met waarnemingen
 4.  A. Boele et al. 2015. Broedvogels in Nederland 2013. Sovon-rapport 2015/04, Nijmegen.