UILEN VERHALEN

Wij proberen hier zowat kleine verhalen en weetjes te plaatsen van hoe Uilen in de geschiedenis gebruikt werden.

______________________________________________________________________________________________________
 

DE UILEN BEKER

Hierboven diverse afbeeldingen van Uilenbekers.
Het waren drinkbekers die in de 16de en 17de eeuw zeer populair waren in de Nederlanden en Duitstalige gebieden.
Het eerste getoonde exemplaar bevind zich in Antwerpen en is ook van Antwerpse zilvermerken voorzien. Het lijfje is een bewerkte kokosnoot, het betreft hier een uitzonderlijk mooi en kostbaar exemplaar.
Ze hadden natuurlijk ook een functie en werden wel degelijk gebruikt om uit te drinken.
Het braken na overmatig drankgebruik werd dan ook geassocieerd met de braakballen van de uil. Vandaar dat de uil niet alleen het symbool was van de wijsheid, maar ook van mateloosheid en drankzucht.
Op deze beker, is dan ook een oud Nederlandse vers gegraveerd,''ALS ALLE ANDER FOGELS SIN THOE NESTE MIN FLIEGE BESTE''. Het vers komt in allerlei varianten op de 16de eeuwse bekers voor en kan worden vertaald als.
''LIGGEN ALLE ANDERE VOGELS IN HUN NEST, DAN VLIEG IK HET BEST'' doelend op nachtelijke braspartijen.
De laatse beker is uit brons en zou nog vele ouder zijn.