NIEUWS

Laatste nieuws:
Natuurpunt heeft alle parken en begraafplaatsen ingepalmt als zijnde natuurgebied?????
Wij zijn verantwoordelijk dat de wilde roofvogels op deze plaatsen niet meer zouden broeden???????
Na 10 jaar op het Schoonselhof gewandeld te hebben met onze vogels worden we er nu verjaagd als zouden wij misdadigers zijn en het hele wildbestand verstoren?????????
Wel na uitzetting van een koppel vossen op het nagelegen Fort is het wildbestand inderdaad verstoord alsook zijn de kippen en ander kleinvee in de buurt niet meer veilig en worden ze regelmatig gerooft en gedood. Ook de bosuil die ons al 8 jaar heeft zien wandelen op het Schoonselhof is er verhuisd na het uitzetten van de vossen door natuurpunt.
Bij verder onderzoek door ons is ook gebleken dat de grafmonumenten zeer zwaar ondergraven worden door deze vossen en dat de schade nu nog groter is dan vroeger door de konijnen die er ook verdwenen zijn zoals ook het jonge eenden en ganzen en zwanen bestand word met 95% uitgemoord door deze vossen, zelfs de reiger gaat nu op andere plaatsen foerageren ( tuinen in de omtrek waar vijvers zijn) en worden meer en meer tussen de huizen waargenomen waar ze nu de vijvers leegroven.
Ook de omliggende weiden zou natuurpunt willen inpalmen, om ze dan te laten verwilderen, en zodoende de PSEUDO BOEREN zoals natuurpunt deze mensen noemt met hun paarden te willen verjagen.
Wildbestand word in stand gehouden door jacht en niet door alles zo maar te laten verwilderen, zoals volgens natuurpunt het denkt en doet. 2000 jaar geselecteerd jagen hebben het wildbestand gezond gehouden, niet de 10 of 15 jaar onbezonnen uitzetten van dieren die er lang niet meer thuishoren.
Men noemt dit EVOLUTIE.
Chukie de pukkie
 
Laatste nieuws 22/07/2015
 
VRAAG AAN DE STAD.
Er werdt door ons de vraag gesteld op de website van de stad Antwerpen ofdat wij met onze vogels op openbare plaatsen mogen wandelen als deze aangelijnd zijn.
Antwoord v/d stad Antwerpen die navraag gedaan hadden bij de politie is NEE.
Reden zou zijn dat dit tegen de wet op het dierenwelzijn is????????
Nu concludeer ik hieruit dat men ofwel niet weet hoe onze vogels aangelijnd zijn, wat de bedoeling van het wandelen met onze vogels is, en waarom we deze vraag stellen.
Het wordt tijd dat men bij poltie en stad op de hoogte wordt gebracht dat wij valkeniers GEEN DIERENBEULEN zijn maar mensen die onze vogels met alle zorg omringen. en dat aangelijnde vogels zeker geen dierenleed ondervinden. Dat onze vogels betere voeding krijgen dan wilde roofvogels en ook de gelegenheid krijgen bijna dagelijks om los te vliegen en te jagen als het hen zint. Ook dat onze vogels gemiddeld 3 tot 4 maal langer leven dan hun wilde soortgenoten.
En vooral dat het afdragen van onze vogels een onderdeel is van hun opleiding, zodat ze niet meer van alles schrikken en afvliegen maar rustig op de hand blijven zitten.
Volgens mij is de onwetendheid nog zeer groot, en wordt het dus tijd om een onderhoud met de burgemeester te vragen om deze problemen ten overzien van ons Valkeniers aan te pakken.
Chukkie de Pukkie
Wordt vervolgt.........